ЕУ ПРЕГОВОРИ
НА ЈЕЗИКУ МЛАДИХ

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат “ЕУ преговори на језику младих“ реализован је са циљем да се директним укључивањем младих у процес истраживања и презентације преговора Србије о приступању Европској унији непосредно приближи младима у Нишу, Крушевцу и Новом Пазару преговарачки процес и његова важност, као и значај интеграције Србије са Европском унијом. На почетку реализације пројекта, путем јавног позива изабрано је 35 средњошколаца из Ниша, Крушевца и Новог Пазара који су похађали дводневну интензивну едукацију у оквиру које су имали прилику да се упознају са преговарачким процесом и поглављима, његовој важности и значају чланства Србије у Европској унији. 

Предавачи коју су учествовали у реализацији програма су:
– Бранко Крсмановић, председник УГ Млади амбасадори;
– Марјан Цветковић, члан Тима Европа;
– Снежана Андрић, ЕУ Инфо кутак Ниш / УГ Млади амбасадори;
– Оливера Виторовић, шеф одсека за област енергетике, транспорт и телекомуникације у сектору за координацију преговора и спровођења ССП-а Министарства за европске интеграције;
– Сабине Кроиснебрунер, заменица шефа мисије Амбасаде Аустрије у Србији
– Јоаким Ваерн, заменик шефа мисије Амбасаде Шведске у Београду;
– Лук Нијман, политички секретар и руководилац одељења за медије, јавну дипломатију и културу Амбасаде Холандије у Београду;
– Марион Вио, директорка Француског института у Нишу;
– Тадеј Слапник, државни секретар у кабинету председника Владе Словеније; 

Након едукације, учесницима су подељени истраживачки задаци за преговарачка поглавља у оквиру којих су истраживали по једно преговарачко поглавље и кључне чињенице из угла младих представили кроз истраживачки рад уз менторску подршку локалних експерата. Од прикупљених истраживачких радова израђена је публикација која представља преговарачки процес и преговарачка поглавља написана од стране учесника пројекта. Идеја публикације је да из перспективе младих представи младима преговарачка поглавља и процес приступања Европској унији. Завршне активности пројекта реализоване су кроз презентацију публикације и презентацију преговарачких поглавља и процеса у целини путем три јавна догађаја, интернета и кроз мрежу Младих амбасадора у средњим школама у Нишу, Крушевцу и Новом Пазару. Верујемо да је пројекат савременим приступом у комуникацији и едукацији младих о ЕУ пружио могућност младима да боље разумеју процес стабилизације и придруживања Европској унији, као и значај чланства Србије у заједници европских народа.

Пројекат “ЕУ преговори на језику младих” реализује УГ Млади амбасадори, а финансира се из буџета Владе Републике Србије – Министарство за европске интеграције.

Upoznajte EU pregovore iz ugla mladih

ПОГЛАВЉЕ 1

Слободно кретање робе

ПОГЛАВЉЕ 2

Слобода кретања радника

ПОГЛАВЉЕ 3

Право пословног настањивања и слобода пружања услуга

ПОГЛАВЉЕ 4

Слобода кретања капитала

ПОГЛАВЉЕ 5

Јавне набавке

ПОГЛАВЉЕ 6

Право привредних друштава

ПОГЛАВЉЕ 7

Право интелектуалне својине

ПОГЛАВЉЕ 8

Политика конкуренције

ПОГЛАВЉЕ 9

Финансијске услуге

ПОГЛАВЉЕ 10

Информационо друштво и медији

ПОГЛАВЉЕ 11

Пољопривреда и рурални развој

ПОГЛАВЉЕ 12

Сигурност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика

ПОГЛАВЉЕ 13

Рибарство

ПОГЛАВЉЕ 14

Транспортна политика

ПОГЛАВЉЕ 15

Енергетика

ПОГЛАВЉЕ 16

Опорезивање

ПОГЛАВЉЕ 17

Економска и монетарна политика

ПОГЛАВЉЕ 18

Статистика

ПОГЛАВЉЕ 19

Социјална политика и запошљавање

ПОГЛАВЉЕ 20

Предузетништво и индустријска политика

ПОГЛАВЉЕ 21

Трансеврпске мреже

ПОГЛАВЉЕ 22

Регионална политика и координација структурних инструмената

ПОГЛАВЉЕ 23

Правосуђе и основна права

ПОГЛАВЉЕ 24

Правда, слобода и безбедност

ПОГЛАВЉЕ 25

Наука и истраживање

ПОГЛАВЉЕ 26

Образовање и култура

ПОГЛАВЉЕ 27

Животна средина

ПОГЛАВЉЕ 28

Заштита потрошача и заштита здравља

ПОГЛАВЉЕ 29

Царинска унија

ПОГЛАВЉЕ 30

Спољни односи

ПОГЛАВЉЕ 31

Спољна и безбедносна политика

ПОГЛАВЉЕ 32

финансијски надзор

ПОГЛАВЉЕ 33

Финансијске и буџетске одредбе

ПОГЛАВЉЕ 34

Инстититуције

ПОГЛАВЉЕ 35

Остало

© “ЕУ преговори на језику младих” 2018